51716 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และบทสรุป

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51716 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และบทสรุป
1 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 580 | 0 |
แชร์ :

51716 การบริหารการบริการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51716 การบริหารการบริการพยาบาล รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และบทสรุป

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ