51716 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการและระดับของนโยบายการบริหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51716 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการและระดับของนโยบายการบริหาร
1 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 574 | 0 |
แชร์ :

51716 การบริหารการบริการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51716 การบริหารการบริการพยาบาล รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการและระดับของนโยบายการบริหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ