90208 หน่วยที่ 8 เรื่อง พันธุศาสตร์พื้นฐาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 90208 หน่วยที่ 8 เรื่อง พันธุศาสตร์พื้นฐาน
31 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1110 | 0 |
แชร์ :

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร หน่วยที่ 8 เรื่อง พันธุศาสตร์พื้นฐาน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ