91109 เรื่อง การพัฒนาการเกษตร และกรณีตัวอย่างโครงการ Young Smart Farmer

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91109 เรื่อง การพัฒนาการเกษตร และกรณีตัวอย่างโครงการ Young Smart Farmer
21 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1160 | 0 |
แชร์ :

91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เรื่อง การพัฒนาการเกษตร และกรณีตัวอย่างโครงการ Young Smart Farmer

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ