97421 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 บทบาทของวิทยาการและเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97421 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 บทบาทของวิทยาการและเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ
11 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 231 | 0 |
แชร์ :

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ รายการที่ 1 ตอนที่ 1 บทบาทของวิทยาการและเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ