60434 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การนำเสนอข้อมูล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การนำเสนอข้อมูล
5 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 212 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การนำเสนอข้อมูล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง1-60434 ปฐมนิเทศ

5 ก.พ. 2566, 12:39 | 311วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ