96102 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96102 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
27 มกราคม 2566 | 0:00 | 493 | 0 |
แชร์ :

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์แล รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ