13314 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13314 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ
21 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 843 | 0 |
แชร์ :

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-13314 ปฐมนิเทศ

21 ต.ค. 2565, 06:52 | 543

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ