Home
Channel

33422 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 การบริหารการพัฒนาการเมืองอัจฉริยะในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 295 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422  การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ  รายการที่  12  ตอนที่  4  การบริหารการพัฒนาการเมืองอัจฉริยะในกลุ่มประเทศสแกนดิเ