Home
Channel

52316 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 การนำข้อมูลด้านสาธารณสุขไปใช้วิเคราะห์ปัญหาชุมชน

52316 การทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน

21 กันยายน 2566 | 0:00 | 283 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52316  การทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน  รายการที่  11  ตอนที่  2  การนำข้อมูลด้านสาธารณสุขไปใช้วิเคราะห์ปัญหาชุมชน