Home
Channel

32338 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 773 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32338  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว