STOU Media

32333 โมดูล 4 เรื่อง วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 1 บทบาทของวัฒนธรรมในการตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32333 โมดูล 4 เรื่อง วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 1 บทบาทของวัฒนธรรมในการตลาด
| View: 154

วิดิโอแนะนำ