33718 หน่วยที่ 2 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33718 หน่วยที่ 2 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
20 ตุลาคม 2559 | 14:33 | 1089 | 0 |

33718_หน่วยที่ 2 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33718
แชร์ :

33718 การบริหารงานท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

33718 ปฐมนิเทศ
33718 ปฐมนิเทศ

20 ต.ค. 2559, 15:40 | 2307

วิดิโอแนะนำ