30210 หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility StudyและการบริหารโครงการProject Management

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility StudyและการบริหารโครงการProject Management
9 พฤศจิกายน 2561 | 34:14 | 1573 | 0 |

e-Learning  30210 หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study และ การบริหารโครงการ Project Management

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30210 ปฐมนิเทศ
30210 ปฐมนิเทศ

9 พ.ย. 2561, 15:54 | 1913

วิดิโอแนะนำ