31302 โมดูล 7การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้าง

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31302 โมดูล 7การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้าง
19 ตุลาคม 2559 | 32:56 | 1266 | 0 |

1302_โมดูล 7การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้าง

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31302
แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

31302 ปฐมนิเทศ
31302 ปฐมนิเทศ

21 ก.ย. 2559, 13:52 | 1138

31302 โมดูล13
31302 โมดูล13

23 ก.ย. 2559, 14:37 | 555

วิดิโอแนะนำ

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 5 หน่วยที่ 8 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 5 หน่วยที่ 8 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ...

5 มี.ค. 2564, 09:08 | 0

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 4 หน่วยที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 4 หน่วยที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว...

5 มี.ค. 2564, 09:01 | 0

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 4 หน่วยที่ 6 การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 4 หน่วยที่ 6 การใช้สารสนเทศทางการบั...

5 มี.ค. 2564, 08:25 | 0

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 3 หน่วยที่ 5 การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 3 หน่วยที่ 5 การควบคุมภายใน การจัดก...

5 มี.ค. 2564, 08:18 | 0

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 3 หน่วยที่ 4 การบัญชีตามคามรับผิดชอบ (Responsibility Accounting)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 32742 โมดูล 3 หน่วยที่ 4 การบัญชีตามคามรับผิดชอ...

5 มี.ค. 2564, 08:06 | 0

◣ มสธ.◢ 32742 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 32742 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี...

5 มี.ค. 2564, 07:21 | 0

24736  โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 2-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 2-1...

1 ก.พ. 2564, 08:12 | 46