30210 หน่วยที่ 6 การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 6 การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน
9 พฤศจิกายน 2561 | 20:18 | 1288 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30210 ปฐมนิเทศ
30210 ปฐมนิเทศ

9 พ.ย. 2561, 15:54 | 1913

วิดิโอแนะนำ