30210 หน่วยที่ 11การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 11การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด
9 พฤศจิกายน 2561 | 31:55 | 1396 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30210 ปฐมนิเทศ
30210 ปฐมนิเทศ

9 พ.ย. 2561, 15:54 | 1912

วิดิโอแนะนำ