30210 หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต
28 สิงหาคม 2561 | 36:18 | 1255 | 0 |

e-Learning 30210  หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30210 ปฐมนิเทศ
30210 ปฐมนิเทศ

9 พ.ย. 2561, 15:54 | 1912

วิดิโอแนะนำ