32725 ตอนที่ 2เรื่องการใช้โปรแกรมในการวิเคราะ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32725 ตอนที่ 2เรื่องการใช้โปรแกรมในการวิเคราะ
27 มิถุนายน 2561 | 42:07 | 921 | 1 |

32725 ตอนที่ 2เรื่องการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์และการพยากรณ์

แชร์ :

32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
#1 Worrapon Sopawanus  (17 กันยายน 2561  |  15:27 น.)
good

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ