STOU Media

32333 โมดูล 13 เรื่อง การตลาดเป้าหมายกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 ปัจจัยและกลยุทธ์

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32333 โมดูล 13 เรื่อง การตลาดเป้าหมายกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 ปัจจัยและกลยุทธ์
| View: 186

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ