STOU Media

32750 โมดูล 10 ตอนที่ 2 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 โมดูล 10 ตอนที่ 2 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้
| View: 73

32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ