STOU Media

สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ครั้งที่3-2 ภาค1/2563

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ครั้งที่3-2 ภาค1/2563
| View: 726

33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ