STOU Media

32331โมดูล 13 ตอนที่ 2 ผลตอบแทนของโครงการ และการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32331โมดูล 13 ตอนที่ 2 ผลตอบแทนของโครงการ และการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ
| View: 35

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ