32906 โมดูลที่ 2 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการเงินและการบัญชี

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32906 โมดูลที่ 2 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการเงินและการบัญชี
26 ธันวาคม 2562 | 23:08 | 1403 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

32906 ปฐมนิเทศ
32906 ปฐมนิเทศ

2 ต.ค. 2562, 11:43 | 1854

วิดิโอแนะนำ

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 4 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 4 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจากการเปลี่...

17 ส.ค. 2565, 08:39 | 0

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 การสำรวจสถานภาพของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 การสำรวจสถานภาพของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษ...

17 ส.ค. 2565, 08:34 | 0

32304 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ...

17 ส.ค. 2565, 08:26 | 0

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 5 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในเชิงเทคนิคการจัดการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 5 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในเชิงเทคนิ...

17 ส.ค. 2565, 08:40 | 0

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภา...

17 ส.ค. 2565, 08:36 | 0

32304 รายการที่ 14 ตอนที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมหาชน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 14 ตอนที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมหาชน...

17 ส.ค. 2565, 08:28 | 0

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การสำรวจสถานภาพของกำลังทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐไทย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การสำรวจสถานภาพของกำลังทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐไทย...

17 ส.ค. 2565, 08:35 | 0

32304 รายการที่ 14 ตอนที่ 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32304 รายการที่ 14 ตอนที่ 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ...

17 ส.ค. 2565, 08:32 | 0