STOU Media

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31308 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
| View: 186

31308 ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ