STOU Media

32750 โมดูล 10 ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดการความรู้

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 โมดูล 10 ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดการความรู้
| View: 65

32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ