STOU Media

33421 โมดูล 4 ตอนที่ 6 การจัดองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยแบบไฮบริก

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33421 โมดูล 4 ตอนที่ 6 การจัดองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยแบบไฮบริก
| View: 26

33421 การบริหารท้องถิ่น

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ