STOU Media

32723 โมดูล 3 หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการตัดสินใจ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32723 โมดูล 3 หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการตัดสินใจ
| View: 217

32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ