STOU Media

32750 โมดูล 1 ตอนที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 โมดูล 1 ตอนที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
| View: 129

วิดิโอแนะนำ