STOU Media

24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร

Home / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร
| View: 292

24734 การประเมินและการพัฒนานโนบายแผนงาน โครงการ และองค์กร

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ