STOU Media

24734 โมดูลที่ 6 เทคนิคการวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร

Home / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 24734 โมดูลที่ 6 เทคนิคการวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
| View: 185

24734 การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ