STOU Media

30210 หน่วยที่ 9 สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 9 สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาด
| View: 150

30210 หน่วยที่ 9 สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาด

             

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ