STOU Media

32750 โมดูล 10 ตอนที่ 4 วัฒนธรรมองค์การแบบอไจล์และขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมองค์การ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 โมดูล 10 ตอนที่ 4 วัฒนธรรมองค์การแบบอไจล์และขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
| View: 73

วิดิโอแนะนำ