STOU Media

32750 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ความหมาย วัตถุประสงค์และประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ความหมาย วัตถุประสงค์และประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
| View: 115

วิดิโอแนะนำ