STOU Media

30210 หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study และการบริหารโครงการ Project Management

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study และการบริหารโครงการ Project Management
| View: 387

30210 หน่วยที่ 8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study และการบริหารโครงการ Project Management

              

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ