STOU Media

93472 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
| View: 394

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ