STOU Media

93472 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาโรงงานผลิตพืช บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาโรงงานผลิตพืช บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด
| View: 419

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ