14111 บรรยายสรุป Module 2

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14111 บรรยายสรุป Module 2
10 มิถุนายน 2563 | 11:12 | 918 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14111 บรรยายสรุป Module 2
14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 919

14111 Study style quiz
14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 577

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 776

14111 Constructive Criticism part2
14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 760

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 384

14111 บรรยายสรุป Module 5
14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 731

14111 Module 6 Maximizing My Resources
14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 706

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 451

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 729

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 683

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 669

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 604

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 769

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 788

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 835

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 826

วิดิโอแนะนำ

14214 Module 4 : My Hometown

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14214 Module 4 : My Hometown

16 ก.พ. 2564, 08:45 | 137

14215 Module 8: Pragmatics
14215 Module 8: Pragmatics

8 พ.ย. 2561, 17:53 | 780

97403 กิจกรรมที 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 358