ผลการค้นหา "14111" (29)
การแสดงผล :
  

2563

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 554

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 574

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 545

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 524

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 418

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 474

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 472

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 507

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 255

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 268

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 245

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 258

14111 Module 6 Maximizing My Resources
14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 480

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 473

14111 บรรยายสรุป Module 5
14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 500

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 251

14111 Constructive Criticism part2
14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 505

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 517

14111 Study style quiz
14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 367

14111 บรรยายสรุป Module 2
14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 575

14111 กิจกรรม Module 9-04 opt
14111 กิจกรรม Module 9-04 opt

21 พ.ค. 2563, 10:56 | 233

14111 กิจกรรม Module 9-04
14111 กิจกรรม Module 9-04

21 พ.ค. 2563, 10:55 | 238

2562

2559

2563

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 554

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 574

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 545

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 524

14111 Module 9 : Exercise
14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 418

14111 Module 9 : Listening Strategies
14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 474

14111 Module 8: Areas for Improvement
14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 472

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 507

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 255

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 268

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 245

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 258

14111 Module 6 Maximizing My Resources
14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 480

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 473

14111 บรรยายสรุป Module 5
14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 500

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 251

14111 Constructive Criticism part2
14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 505

14111 Module 3 part1 Cooperative Learning
14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 517

14111 Study style quiz
14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 367

14111 บรรยายสรุป Module 2
14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 575

14111 กิจกรรม Module 9-04 opt
14111 กิจกรรม Module 9-04 opt

21 พ.ค. 2563, 10:56 | 233

14111 กิจกรรม Module 9-04
14111 กิจกรรม Module 9-04

21 พ.ค. 2563, 10:55 | 238

2562