32209 หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32209 หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจ
20 มกราคม 2564 | 13:05 | 230 | 0 |

32209 หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจ

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

24736  โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 2-1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 2-1...

1 ก.พ. 2564, 08:12 | 30