STOU Media

สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ครั้งที่2-2 ภาค1/2563

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ครั้งที่2-2 ภาค1/2563
| View: 233

33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ