31307 หน่วยที่ 9 การวางแผนและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31307 หน่วยที่ 9 การวางแผนและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง
13 พฤศจิกายน 2563 | 29:20 | 425 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ