STOU Media

33715 โมดูลที่ 9 การจัดการทุนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33715 โมดูลที่ 9 การจัดการทุนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
| View: 431

33715 โมดูลที่ 9 การจัดการทุนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ