30205 หน่วยที่ 12 Part 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นและค่าเฉลี่ย

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30205 หน่วยที่ 12 Part 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นและค่าเฉลี่ย
26 มีนาคม 2562 | 59:45 | 939 | 0 |
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30205 ปฐมนิเทศ  Part 1
30205 ปฐมนิเทศ Part 1

8 มี.ค. 2562, 10:58 | 3768

30205 ปฐมนิเทศ  Part 2
30205 ปฐมนิเทศ Part 2

8 มี.ค. 2562, 11:01 | 2700

วิดิโอแนะนำ