STOU Media

30210 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน
| View: 406

30210 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน

 

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ