STOU Media

30210 หน่วยที่ 11 การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 11 การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด
| View: 182

30210 หน่วยที่ 11 การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ