17710 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17710 ปฐมนิเทศชุดวิชา
27 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 735 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

17710 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ...

27 พ.ค. 2564, 13:36 | 194

17710 หน่วยที่ 2 การบูรณาการการรณรงค์การสื่อสาร เพื่อการหาเสียงการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 หน่วยที่ 2 การบูรณาการการรณรงค์การสื่อสาร เพื่อการหาเสียงการเลือกตั้ง...

28 พ.ค. 2564, 09:38 | 224

17710 โมดูล 5 การบูรณาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 5 การบูรณาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้...

28 พ.ค. 2564, 10:34 | 198

17710 โมดูล 3 บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 3 บูรณาการการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนางานการปกครอ...

28 พ.ค. 2564, 10:20 | 207

17710 โมดูล 7 บูรณาการการใช้สื่อดนตรีและกิจกรรม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร และการสื่อสารฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 7 บูรณาการการใช้สื่อดนตรีและกิจกรรม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร แล...

28 พ.ค. 2564, 15:39 | 227

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 4 การบูรณาการการสื่อสารนโยบายสาธารณะและการประเมินผลองค์กรปกครอง...

1 มิ.ย. 2564, 05:34 | 198

17710 โมดูล 6 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยมและภาพลักษณ์ทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 6 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ความนิยมและภาพลักษณ์ทาง...

1 มิ.ย. 2564, 05:42 | 168

17710 โมดูล 8 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 8 บูรณาการการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม...

1 มิ.ย. 2564, 05:51 | 157

17710 โมดูล 9 บูรณาการการรณรงค์สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 9 บูรณาการการรณรงค์สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ...

1 มิ.ย. 2564, 05:59 | 183

17710 โมดูล 10 กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการปฏิบัติงานปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17710 โมดูล 10 กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการปฏิบัติงานปก...

1 มิ.ย. 2564, 06:22 | 213

17701 welcome by Hassaporn

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17701 welcome by Hassaporn

24 มิ.ย. 2564, 04:36 | 0

วิดิโอแนะนำ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์...

15 ส.ค. 2565, 07:23 | 0

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์...

2 ส.ค. 2565, 14:23 | 1

15337 โมดูลที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่ 1 การสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15337 โมดูลที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่ 1 การสื...

16 ธ.ค. 2564, 03:07 | 0

15337 โมดูลที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15337 โมดูลที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตอนที่ 1 การเปลี่ยน...

16 ธ.ค. 2564, 02:52 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล...

12 ก.ค. 2565, 04:26 | 1

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื...

12 ก.ค. 2565, 04:24 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่...

12 ก.ค. 2565, 04:23 | 0

16455  รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณ...

12 ก.ค. 2565, 03:53 | 0