STOU Media

30210 หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวม และการจัดตารางการผลิต

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวม และการจัดตารางการผลิต
| View: 367

30210 หน่วยที่ 3 การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวม และการจัดตารางการผลิต

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ