30205 หน่วยที่ 9 Part 8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30205 หน่วยที่ 9 Part 8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
26 มีนาคม 2562 | 8:19 | 669 | 0 |
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30205 ปฐมนิเทศ  Part 1
30205 ปฐมนิเทศ Part 1

8 มี.ค. 2562, 10:58 | 3757

30205 ปฐมนิเทศ  Part 2
30205 ปฐมนิเทศ Part 2

8 มี.ค. 2562, 11:01 | 2694

วิดิโอแนะนำ