ผลการค้นหา "08" (173)
การแสดงผล :
  

2565

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 5/5 การพันโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 5/5 การพันโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม...

31 ก.ค. 2565, 14:40 | 0

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร...

7 ม.ค. 2565, 05:51 | 0

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีก...

7 ม.ค. 2565, 05:50 | 0

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร...

7 ม.ค. 2565, 05:47 | 0

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 2 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 2 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง...

7 ม.ค. 2565, 05:43 | 0

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานโครงสร้างวิศวกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานโครงสร้า...

7 ม.ค. 2565, 05:53 | 1

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 2 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 2 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง...

7 ม.ค. 2565, 06:08 | 0

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน...

7 ม.ค. 2565, 06:06 | 0

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานระบบสุขา...

7 ม.ค. 2565, 06:00 | 0

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานสถาปัตยกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานสถาปัตยก...

7 ม.ค. 2565, 05:57 | 0

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 3 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 3 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร...

7 ม.ค. 2565, 06:10 | 0

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน...

14 มี.ค. 2565, 14:21 | 2

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ความเป็นมาของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ความเป็นมาของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติ...

14 มี.ค. 2565, 14:19 | 0

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการ...

14 มี.ค. 2565, 14:16 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 6 ผลของคำชี้ขาด ข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 6 ผลของคำชี้ขาด ข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน...

9 มี.ค. 2565, 07:08 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การโต้แย้งเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการการลงทุน เวลา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การโต้แย้งเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการการลงทุน ...

9 มี.ค. 2565, 07:06 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 ประเภทของกระบวนการอนุญาโตตุลาการการลงทุน เวลา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 ประเภทของกระบวนการอนุญาโตตุลาการการลงทุน เวลา...

9 มี.ค. 2565, 07:05 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจราณาชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการลง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจราณาชี้ขาดข้อพ...

9 มี.ค. 2565, 07:03 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ประเภทของข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ประเภทของข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน...

9 มี.ค. 2565, 07:01 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน...

9 มี.ค. 2565, 06:59 | 1

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ตัวอย่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ตัวอย่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ...

4 มี.ค. 2565, 12:18 | 0

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการ...

4 มี.ค. 2565, 12:16 | 0

41708 รายการที่ 2 ตอนที่2 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโยง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่2 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโย...

4 มี.ค. 2565, 12:14 | 0

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโยงกับอนุสัญญานิว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโย...

4 มี.ค. 2565, 12:13 | 0

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 กฏหมายที่ใช้กับการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 กฏหมายที่ใช้กับการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ...

3 มี.ค. 2565, 11:44 | 2

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การสืบพยานและการทำคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การสืบพยานและการทำคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 11:42 | 0

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การตั้งอนุญาโตตุลาการและความโปร่งใสของอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การตั้งอนุญาโตตุลาการและความโปร่งใสของอนุญาโตตุล...

3 มี.ค. 2565, 11:41 | 0

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 หลักเสรีภาพของคู่สัญญาในการตกลงที่จะระงับข้อพิพาท

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 หลักเสรีภาพของคู่สัญญาในการตกลงที่จะระงับข้อพิพา...

3 มี.ค. 2565, 11:39 | 0

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การบังคับตามคำชี้ขาดในศาลอื่นและการเพิกถอนคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การบังคับตามคำชี้ขาดในศาลอื่นและการเพิกถอนคำชี้ข...

3 มี.ค. 2565, 11:37 | 0

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ข้อยกเว้นที่ศาลจะไม่บังคับตามคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ข้อยกเว้นที่ศาลจะไม่บังคับตามคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 11:34 | 1

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 หลักในการบังคับคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 หลักในการบังคับคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 11:01 | 0

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 หลักในการบังคับคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 หลักในการบังคับคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 10:59 | 0

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 3 กระบวนการหลังจากอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 3 กระบวนการหลังจากอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด...

25 ก.พ. 2565, 14:06 | 0

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 2 กระบวนการอนุญญาโตตุลาการ ภายใต้การดำเนินการของ ICSID 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 2 กระบวนการอนุญญาโตตุลาการ ภายใต้การดำเนินการของ ICSID...

25 ก.พ. 2565, 14:05 | 0

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 1 หลักการทั่วไปของ ICSID

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 1 หลักการทั่วไปของ ICSID...

25 ก.พ. 2565, 14:01 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 4 ความเป็นมาของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้ New York Convention

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 4 ความเป็นมาของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้ New York...

3 ก.พ. 2565, 17:28 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 3 สภาพปัญหา Technical Notes on Online Dispute Resolution

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 3 สภาพปัญหา Technical Notes on Online Dispute Resoluti...

3 ก.พ. 2565, 17:26 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 2 Technical Notes on Online Dispute Resolution

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 2 Technical Notes on Online Dispute Resolution...

3 ก.พ. 2565, 17:24 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและแนวทางของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้แนวคิด UN

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและแนวทางของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้...

3 ก.พ. 2565, 17:23 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 4 การพิจารณาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 4 การพิจารณาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์...

3 ก.พ. 2565, 17:20 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การใช้ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การใช้ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส...

3 ก.พ. 2565, 17:17 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 2 กระบวนการในการทำอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 2 กระบวนการในการทำอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์...

3 ก.พ. 2565, 17:14 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ลักษณะสัญญาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ลักษณะสัญญาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์...

3 ก.พ. 2565, 17:12 | 0

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 1 สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 1 สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาค...

7 ม.ค. 2565, 05:42 | 1

2564

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 3 ลำดับงานของการถอดแบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 3 ลำดับงานของการถอดแบบ...

8 พ.ย. 2564, 07:11 | 0

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 2 วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 2 วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร...

8 พ.ย. 2564, 07:07 | 0

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประมาณราคา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประมาณราคา...

8 พ.ย. 2564, 07:03 | 0

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 3 การประมาณราคาในขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างอาคารทางราชการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 3 การประมาณราคาในขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างอาคารทางรา...

8 พ.ย. 2564, 06:55 | 0

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 2 คุณสมบัติของผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 2 คุณสมบัติของผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา...

8 พ.ย. 2564, 06:46 | 0

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายของการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายของการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา...

8 พ.ย. 2564, 06:43 | 0

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอ...

26 ต.ค. 2564, 14:27 | 0

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 2 งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 2 งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ...

26 ต.ค. 2564, 14:22 | 0

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร...

26 ต.ค. 2564, 14:17 | 0

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง...

26 ต.ค. 2564, 13:53 | 0

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 1 หลักการและเหตุผล แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 1 หลักการและเหตุผล แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเ...

26 ต.ค. 2564, 13:47 | 0

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 2 งานสถาปัตยกรรม...

19 ต.ค. 2564, 09:39 | 0

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 1 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 1 งานเหล็กเสริมคอนกรีต...

19 ต.ค. 2564, 09:33 | 0

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : งานคอนกรีต งานแบบหล่อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : งานคอนกรีต งานแบบหล่...

19 ต.ค. 2564, 09:30 | 0

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 1 งานสนามและเสาเข็ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 1 งานสนามและเสาเข็ม...

19 ต.ค. 2564, 09:23 | 0

31308 โมดูล 5 กรณีศึกษาการถอดปริมาณงาน : อาคารปฏิบัติการการจัดการผลิตพืช

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 5 กรณีศึกษาการถอดปริมาณงาน : อาคารปฏิบัติการการจัดการผลิตพืช...

12 ต.ค. 2564, 04:38 | 0

14318 โมดูล 5 การวิเคราะห์ตัวบท

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14318 โมดูล 5 การวิเคราะห์ตัวบท

4 ต.ค. 2564, 06:33 | 4

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint สร้างอินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint สร้างอินโฟกราฟิกนำเสนอ...

5 ก.ค. 2564, 11:47 | 0

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิก...

5 ก.ค. 2564, 11:43 | 0

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.2 การเผยแพร่งานวิจัยด้วยอินโฟกราฟิก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.2 การเผยแพร่งานวิจัยด้วยอินโฟกราฟิก...

5 ก.ค. 2564, 11:40 | 0

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.1 การเผยแพร่งานวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.1 การเผยแพร่งานวิจัย...

5 ก.ค. 2564, 11:38 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 02:25 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.5 โครงเรื่องบทความวิจัยและโครงร่างบทความ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.5 โครงเรื่องบทความวิจัยและโครงร่างบทความ...

2 ก.ค. 2564, 02:22 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.4 แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.4 แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 02:19 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัยและ การดำเนินการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัยและ การดำเนินการวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 02:17 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.2 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.2 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ...

2 ก.ค. 2564, 02:16 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และ คุณภาพของการเผยแพร่บทความ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และ คุณภาพของการเผยแพร่บทความ...

2 ก.ค. 2564, 02:13 | 0

99708 ตอนที่ 5.6 มาตรฐานกับการพัฒนาตนเองและประโยชน์ในการทำงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 ตอนที่ 5.6 มาตรฐานกับการพัฒนาตนเองและประโยชน์ในการทำงาน...

2 ก.ค. 2564, 02:11 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.5 มาตรฐานกับการพัฒนาทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.5 มาตรฐานกับการพัฒนาทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ...

2 ก.ค. 2564, 02:09 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.4 มาตรฐานกับการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.4 มาตรฐานกับการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ...

2 ก.ค. 2564, 02:07 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.3 มาตรฐานกับการสรุปความต้องการโครงการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.3 มาตรฐานกับการสรุปความต้องการโครงการ...

2 ก.ค. 2564, 02:00 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.2 มาตรฐานกับการวางแผนโครงการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.2 มาตรฐานกับการวางแผนโครงการ...

2 ก.ค. 2564, 01:59 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.1 มาตรฐานกับประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับผู้พัฒนาและผู้ว่าจ้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.1 มาตรฐานกับประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับผู้พัฒนาและผ...

2 ก.ค. 2564, 01:55 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.5 กรณีศึกษา: AUSTIN ENERGY โครงการระบบเรียกเก็บเงิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.5 กรณีศึกษา: AUSTIN ENERGY โครงการระบบเรียกเก็บเงิน...

2 ก.ค. 2564, 01:52 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.4 กรณีศึกษา: Coca-Cola โครงการ New Project Management System

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.4 กรณีศึกษา: Coca-Cola โครงการ New Project Managemen...

2 ก.ค. 2564, 01:48 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.3 กรณีศึกษา: China Telecom โครงการสื่อสารในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.3 กรณีศึกษา: China Telecom โครงการสื่อสารในเขตหนานซา...

2 ก.ค. 2564, 01:48 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.2 กรณีศึกษา: jetBlue Airways โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสายการบิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.2 กรณีศึกษา: jetBlue Airways โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ...

2 ก.ค. 2564, 01:46 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.1 หลักการบริหาร เครื่องมือ และการดำเนินงานโครงการด้านไอซีที

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.1 หลักการบริหาร เครื่องมือ และการดำเนินงานโครงการด้า...

2 ก.ค. 2564, 01:42 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.6 ตัวอย่างการเขียนภาษาสคริปต์พื้นฐาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.6 ตัวอย่างการเขียนภาษาสคริปต์พื้นฐาน...

1 ก.ค. 2564, 07:34 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน...

1 ก.ค. 2564, 07:31 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.4 โมบายแอปพลิเคชัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.4 โมบายแอปพลิเคชัน...

1 ก.ค. 2564, 07:29 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.2 โมโนไลธิคและไมโครเซอร์วิส

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.2 โมโนไลธิคและไมโครเซอร์วิส...

1 ก.ค. 2564, 04:20 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน...

1 ก.ค. 2564, 04:16 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.6 เฟรมเวิร์กในการสร้างระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.6 เฟรมเวิร์กในการสร้างระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:25 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:23 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:11 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ...

1 ก.ค. 2564, 03:09 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองอีอาร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองอีอาร์...

1 ก.ค. 2564, 03:07 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:05 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.6 สาระสำคัญการรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.6 สาระสำคัญการรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสา...

1 ก.ค. 2564, 02:44 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.5 การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงวัตถุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.5 การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงวัตถุ...

1 ก.ค. 2564, 02:42 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ...

1 ก.ค. 2564, 02:40 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.3 การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.3 การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 02:37 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 02:34 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 02:31 | 0

99708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

1 ก.ค. 2564, 02:30 | 0

17708 โมดูล 10 การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้อ...

25 มิ.ย. 2564, 07:12 | 0

17708 โมดูล 9 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 9 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานทางการเมืองและการ...

25 มิ.ย. 2564, 07:08 | 0

17708 โมดูล 8 การจัดการการสื่อสารทางกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 8 การจัดการการสื่อสารทางกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองและการปกครองท้...

25 มิ.ย. 2564, 07:01 | 0

17708 โมดูล 7 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 7 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถ...

25 มิ.ย. 2564, 06:48 | 0

17708 โมดูล 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางสังคม...

25 มิ.ย. 2564, 06:43 | 0

17708 โมดูล 5 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์และความนิยมทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 5 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์และควา...

25 มิ.ย. 2564, 06:38 | 0

17708 โมดูล 4 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 4 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองฯ...

25 มิ.ย. 2564, 06:34 | 0

17708 โมดูล 3 การจัดการการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 3 การจัดการการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง...

25 มิ.ย. 2564, 06:29 | 0

17708 โมดูล 2 การจัดการนวัตกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 2 การจัดการนวัตกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพื่อการสื่อสาร...

25 มิ.ย. 2564, 06:19 | 0

17708 โมดูล 1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท...

25 มิ.ย. 2564, 06:15 | 1

17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

25 มิ.ย. 2564, 05:23 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 4/5 การพันรูปเลขแปด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 4/5 การพันรูปเลขแปด...

14 มิ.ย. 2564, 02:44 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 3/5 การพันเป็นเกลียว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 3/5 การพันเป็นเกลียว...

14 มิ.ย. 2564, 02:42 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 2/5 การพันรอบบาดแผลเป็นวงกลม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 2/5 การพันรอบบาดแผลเป็นวงกลม...

14 มิ.ย. 2564, 02:37 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 1/5 การเตรียมการก่อนการพันแผล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 1/5 การเตรียมการก่อนการพันแผล...

14 มิ.ย. 2564, 02:35 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง...

5 มิ.ย. 2564, 05:21 | 0

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 6) การผลิตและการเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและ การปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 6) การผลิตและการเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมื...

2 มิ.ย. 2564, 15:35 | 218

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 15) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 15) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปก...

2 มิ.ย. 2564, 15:20 | 209

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 14) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 14) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข...

2 มิ.ย. 2564, 15:12 | 173

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 13) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การตลาดแบบบูรณาการทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 13) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การตลาดแบบบูรณ...

2 มิ.ย. 2564, 14:57 | 251

17708 โมดูล 9 (หน่วยที่ 12) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์พื่อสร้างสันติสุข ลดความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองท้องถ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 9 (หน่วยที่ 12) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์พื่อสร้างสันติสุข...

2 มิ.ย. 2564, 14:45 | 189

17708 โมดูล 8 (หน่วยที่ 10) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองและสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 8 (หน่วยที่ 10) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการ...

2 มิ.ย. 2564, 14:35 | 167

17708 โมดูล 7 (หน่วยที่ 9) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 7 (หน่วยที่ 9) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและก...

2 มิ.ย. 2564, 10:46 | 214

17708 โมดูล 6 (หน่วยที่ 8) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการรณรงค์หาเสียง การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 6 (หน่วยที่ 8) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการรณรงค์หาเสีย...

2 มิ.ย. 2564, 10:36 | 177

17708 หน่วยที่ 5 การจัดการนวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 หน่วยที่ 5 การจัดการนวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและกา...

2 มิ.ย. 2564, 10:28 | 186

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 4) การออกแบบสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 4) การออกแบบสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น...

2 มิ.ย. 2564, 10:23 | 194

17708 โมดูล 3 (หน่วยที่ 3) การวิเคราะห์ผู้รับสารบริบท และผู้ส่งสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 3 (หน่วยที่ 3) การวิเคราะห์ผู้รับสารบริบท และผู้ส่งสารทางการเมื...

1 มิ.ย. 2564, 15:59 | 179

17708 โมดูล 1 (หน่วยที่ 1) แนวคิดและหลักการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 1 (หน่วยที่ 1) แนวคิดและหลักการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเม...

1 มิ.ย. 2564, 15:48 | 171

17708 หน่วยที่ 2 การสร้างและการพัฒนา นวัตกรรมการสื่อสาร ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 หน่วยที่ 2 การสร้างและการพัฒนา นวัตกรรมการสื่อสาร ทางการเมืองและการปก...

1 มิ.ย. 2564, 15:35 | 176

13736 Module 08 (หน่วยที่ 11) หลักการทำงานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13736 Module 08 (หน่วยที่ 11) หลักการทำงานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา...

21 พ.ค. 2564, 07:40 | 217

51708 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51708 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2564, 13:11 | 1

32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์...

14 พ.ค. 2564, 12:45 | 58

2565

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 5/5 การพันโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 5/5 การพันโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม...

31 ก.ค. 2565, 14:40 | 0

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร...

7 ม.ค. 2565, 05:51 | 0

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีก...

7 ม.ค. 2565, 05:50 | 0

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร...

7 ม.ค. 2565, 05:47 | 0

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 2 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 2 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง...

7 ม.ค. 2565, 05:43 | 0

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานโครงสร้างวิศวกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานโครงสร้า...

7 ม.ค. 2565, 05:53 | 1

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 2 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 2 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง...

7 ม.ค. 2565, 06:08 | 0

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน...

7 ม.ค. 2565, 06:06 | 0

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานระบบสุขา...

7 ม.ค. 2565, 06:00 | 0

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานสถาปัตยกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 8 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างอาคาร: งานสถาปัตยก...

7 ม.ค. 2565, 05:57 | 0

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 3 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 9 ตอนที่ 3 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร...

7 ม.ค. 2565, 06:10 | 0

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน...

14 มี.ค. 2565, 14:21 | 2

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ความเป็นมาของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ความเป็นมาของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติ...

14 มี.ค. 2565, 14:19 | 0

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการ...

14 มี.ค. 2565, 14:16 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 6 ผลของคำชี้ขาด ข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 6 ผลของคำชี้ขาด ข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน...

9 มี.ค. 2565, 07:08 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การโต้แย้งเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการการลงทุน เวลา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การโต้แย้งเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการการลงทุน ...

9 มี.ค. 2565, 07:06 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 ประเภทของกระบวนการอนุญาโตตุลาการการลงทุน เวลา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 4 ประเภทของกระบวนการอนุญาโตตุลาการการลงทุน เวลา...

9 มี.ค. 2565, 07:05 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจราณาชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการลง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจราณาชี้ขาดข้อพ...

9 มี.ค. 2565, 07:03 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ประเภทของข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ประเภทของข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน...

9 มี.ค. 2565, 07:01 | 0

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน...

9 มี.ค. 2565, 06:59 | 1

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ตัวอย่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ตัวอย่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ...

4 มี.ค. 2565, 12:18 | 0

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการ...

4 มี.ค. 2565, 12:16 | 0

41708 รายการที่ 2 ตอนที่2 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโยง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่2 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโย...

4 มี.ค. 2565, 12:14 | 0

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโยงกับอนุสัญญานิว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการเชื่อมโย...

4 มี.ค. 2565, 12:13 | 0

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 กฏหมายที่ใช้กับการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 กฏหมายที่ใช้กับการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ...

3 มี.ค. 2565, 11:44 | 2

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การสืบพยานและการทำคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การสืบพยานและการทำคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 11:42 | 0

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การตั้งอนุญาโตตุลาการและความโปร่งใสของอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 การตั้งอนุญาโตตุลาการและความโปร่งใสของอนุญาโตตุล...

3 มี.ค. 2565, 11:41 | 0

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 หลักเสรีภาพของคู่สัญญาในการตกลงที่จะระงับข้อพิพาท

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 หลักเสรีภาพของคู่สัญญาในการตกลงที่จะระงับข้อพิพา...

3 มี.ค. 2565, 11:39 | 0

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การบังคับตามคำชี้ขาดในศาลอื่นและการเพิกถอนคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การบังคับตามคำชี้ขาดในศาลอื่นและการเพิกถอนคำชี้ข...

3 มี.ค. 2565, 11:37 | 0

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ข้อยกเว้นที่ศาลจะไม่บังคับตามคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ข้อยกเว้นที่ศาลจะไม่บังคับตามคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 11:34 | 1

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 หลักในการบังคับคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 หลักในการบังคับคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 11:01 | 0

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 หลักในการบังคับคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 หลักในการบังคับคำชี้ขาด...

3 มี.ค. 2565, 10:59 | 0

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 3 กระบวนการหลังจากอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 3 กระบวนการหลังจากอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด...

25 ก.พ. 2565, 14:06 | 0

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 2 กระบวนการอนุญญาโตตุลาการ ภายใต้การดำเนินการของ ICSID 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 2 กระบวนการอนุญญาโตตุลาการ ภายใต้การดำเนินการของ ICSID...

25 ก.พ. 2565, 14:05 | 0

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 1 หลักการทั่วไปของ ICSID

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 9 ตอนที่ 1 หลักการทั่วไปของ ICSID...

25 ก.พ. 2565, 14:01 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 4 ความเป็นมาของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้ New York Convention

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 4 ความเป็นมาของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้ New York...

3 ก.พ. 2565, 17:28 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 3 สภาพปัญหา Technical Notes on Online Dispute Resolution

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 3 สภาพปัญหา Technical Notes on Online Dispute Resoluti...

3 ก.พ. 2565, 17:26 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 2 Technical Notes on Online Dispute Resolution

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 2 Technical Notes on Online Dispute Resolution...

3 ก.พ. 2565, 17:24 | 0

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและแนวทางของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้แนวคิด UN

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 8 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและแนวทางของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้...

3 ก.พ. 2565, 17:23 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 4 การพิจารณาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 4 การพิจารณาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์...

3 ก.พ. 2565, 17:20 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การใช้ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การใช้ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส...

3 ก.พ. 2565, 17:17 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 2 กระบวนการในการทำอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 2 กระบวนการในการทำอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์...

3 ก.พ. 2565, 17:14 | 0

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ลักษณะสัญญาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

41708 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ลักษณะสัญญาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์...

3 ก.พ. 2565, 17:12 | 0

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 1 สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 6 ตอนที่ 1 สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาค...

7 ม.ค. 2565, 05:42 | 1

2564

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 3 ลำดับงานของการถอดแบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 3 ลำดับงานของการถอดแบบ...

8 พ.ย. 2564, 07:11 | 0

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 2 วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 2 วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร...

8 พ.ย. 2564, 07:07 | 0

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประมาณราคา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประมาณราคา...

8 พ.ย. 2564, 07:03 | 0

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 3 การประมาณราคาในขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างอาคารทางราชการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 3 การประมาณราคาในขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างอาคารทางรา...

8 พ.ย. 2564, 06:55 | 0

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 2 คุณสมบัติของผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 2 คุณสมบัติของผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา...

8 พ.ย. 2564, 06:46 | 0

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายของการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายของการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา...

8 พ.ย. 2564, 06:43 | 0

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอ...

26 ต.ค. 2564, 14:27 | 0

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 2 งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 2 งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ...

26 ต.ค. 2564, 14:22 | 0

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 3 ตอนที่ 1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร...

26 ต.ค. 2564, 14:17 | 0

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง...

26 ต.ค. 2564, 13:53 | 0

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 1 หลักการและเหตุผล แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 2 ตอนที่ 1 หลักการและเหตุผล แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเ...

26 ต.ค. 2564, 13:47 | 0

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 2 งานสถาปัตยกรรม...

19 ต.ค. 2564, 09:39 | 0

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 1 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 11 ตอนที่ 1 งานเหล็กเสริมคอนกรีต...

19 ต.ค. 2564, 09:33 | 0

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : งานคอนกรีต งานแบบหล่อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : งานคอนกรีต งานแบบหล่...

19 ต.ค. 2564, 09:30 | 0

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 1 งานสนามและเสาเข็ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 4 ตอนที่ 1 งานสนามและเสาเข็ม...

19 ต.ค. 2564, 09:23 | 0

31308 โมดูล 5 กรณีศึกษาการถอดปริมาณงาน : อาคารปฏิบัติการการจัดการผลิตพืช

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31308 โมดูล 5 กรณีศึกษาการถอดปริมาณงาน : อาคารปฏิบัติการการจัดการผลิตพืช...

12 ต.ค. 2564, 04:38 | 0

14318 โมดูล 5 การวิเคราะห์ตัวบท

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14318 โมดูล 5 การวิเคราะห์ตัวบท

4 ต.ค. 2564, 06:33 | 4

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint สร้างอินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint สร้างอินโฟกราฟิกนำเสนอ...

5 ก.ค. 2564, 11:47 | 0

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิก...

5 ก.ค. 2564, 11:43 | 0

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.2 การเผยแพร่งานวิจัยด้วยอินโฟกราฟิก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.2 การเผยแพร่งานวิจัยด้วยอินโฟกราฟิก...

5 ก.ค. 2564, 11:40 | 0

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.1 การเผยแพร่งานวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 7 ตอนที่ 7.1 การเผยแพร่งานวิจัย...

5 ก.ค. 2564, 11:38 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 02:25 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.5 โครงเรื่องบทความวิจัยและโครงร่างบทความ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.5 โครงเรื่องบทความวิจัยและโครงร่างบทความ...

2 ก.ค. 2564, 02:22 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.4 แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.4 แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 02:19 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัยและ การดำเนินการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัยและ การดำเนินการวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 02:17 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.2 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.2 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ...

2 ก.ค. 2564, 02:16 | 0

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และ คุณภาพของการเผยแพร่บทความ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 6 ตอนที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และ คุณภาพของการเผยแพร่บทความ...

2 ก.ค. 2564, 02:13 | 0

99708 ตอนที่ 5.6 มาตรฐานกับการพัฒนาตนเองและประโยชน์ในการทำงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 ตอนที่ 5.6 มาตรฐานกับการพัฒนาตนเองและประโยชน์ในการทำงาน...

2 ก.ค. 2564, 02:11 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.5 มาตรฐานกับการพัฒนาทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.5 มาตรฐานกับการพัฒนาทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ...

2 ก.ค. 2564, 02:09 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.4 มาตรฐานกับการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.4 มาตรฐานกับการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ...

2 ก.ค. 2564, 02:07 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.3 มาตรฐานกับการสรุปความต้องการโครงการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.3 มาตรฐานกับการสรุปความต้องการโครงการ...

2 ก.ค. 2564, 02:00 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.2 มาตรฐานกับการวางแผนโครงการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.2 มาตรฐานกับการวางแผนโครงการ...

2 ก.ค. 2564, 01:59 | 0

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.1 มาตรฐานกับประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับผู้พัฒนาและผู้ว่าจ้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 5 ตอนที่ 5.1 มาตรฐานกับประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับผู้พัฒนาและผ...

2 ก.ค. 2564, 01:55 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.5 กรณีศึกษา: AUSTIN ENERGY โครงการระบบเรียกเก็บเงิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.5 กรณีศึกษา: AUSTIN ENERGY โครงการระบบเรียกเก็บเงิน...

2 ก.ค. 2564, 01:52 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.4 กรณีศึกษา: Coca-Cola โครงการ New Project Management System

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.4 กรณีศึกษา: Coca-Cola โครงการ New Project Managemen...

2 ก.ค. 2564, 01:48 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.3 กรณีศึกษา: China Telecom โครงการสื่อสารในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.3 กรณีศึกษา: China Telecom โครงการสื่อสารในเขตหนานซา...

2 ก.ค. 2564, 01:48 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.2 กรณีศึกษา: jetBlue Airways โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสายการบิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.2 กรณีศึกษา: jetBlue Airways โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ...

2 ก.ค. 2564, 01:46 | 0

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.1 หลักการบริหาร เครื่องมือ และการดำเนินงานโครงการด้านไอซีที

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 4 ตอนที่ 4.1 หลักการบริหาร เครื่องมือ และการดำเนินงานโครงการด้า...

2 ก.ค. 2564, 01:42 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.6 ตัวอย่างการเขียนภาษาสคริปต์พื้นฐาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.6 ตัวอย่างการเขียนภาษาสคริปต์พื้นฐาน...

1 ก.ค. 2564, 07:34 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน...

1 ก.ค. 2564, 07:31 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.4 โมบายแอปพลิเคชัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.4 โมบายแอปพลิเคชัน...

1 ก.ค. 2564, 07:29 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.2 โมโนไลธิคและไมโครเซอร์วิส

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.2 โมโนไลธิคและไมโครเซอร์วิส...

1 ก.ค. 2564, 04:20 | 0

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 3 ตอนที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน...

1 ก.ค. 2564, 04:16 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.6 เฟรมเวิร์กในการสร้างระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.6 เฟรมเวิร์กในการสร้างระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:25 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:23 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:11 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ...

1 ก.ค. 2564, 03:09 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองอีอาร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองอีอาร์...

1 ก.ค. 2564, 03:07 | 0

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 2 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 03:05 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.6 สาระสำคัญการรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.6 สาระสำคัญการรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสา...

1 ก.ค. 2564, 02:44 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.5 การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงวัตถุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.5 การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงวัตถุ...

1 ก.ค. 2564, 02:42 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ...

1 ก.ค. 2564, 02:40 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.3 การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.3 การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 02:37 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 02:34 | 0

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

1 ก.ค. 2564, 02:31 | 0

99708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

1 ก.ค. 2564, 02:30 | 0

17708 โมดูล 10 การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้อ...

25 มิ.ย. 2564, 07:12 | 0

17708 โมดูล 9 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 9 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานทางการเมืองและการ...

25 มิ.ย. 2564, 07:08 | 0

17708 โมดูล 8 การจัดการการสื่อสารทางกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 8 การจัดการการสื่อสารทางกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองและการปกครองท้...

25 มิ.ย. 2564, 07:01 | 0

17708 โมดูล 7 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 7 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถ...

25 มิ.ย. 2564, 06:48 | 0

17708 โมดูล 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 6 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางสังคม...

25 มิ.ย. 2564, 06:43 | 0

17708 โมดูล 5 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์และความนิยมทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 5 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์และควา...

25 มิ.ย. 2564, 06:38 | 0

17708 โมดูล 4 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 4 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองฯ...

25 มิ.ย. 2564, 06:34 | 0

17708 โมดูล 3 การจัดการการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 3 การจัดการการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง...

25 มิ.ย. 2564, 06:29 | 0

17708 โมดูล 2 การจัดการนวัตกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 2 การจัดการนวัตกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อดั้งเดิมเพื่อการสื่อสาร...

25 มิ.ย. 2564, 06:19 | 0

17708 โมดูล 1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท...

25 มิ.ย. 2564, 06:15 | 1

17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 ปฐมนิเทศชุดวิชา

25 มิ.ย. 2564, 05:23 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 4/5 การพันรูปเลขแปด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 4/5 การพันรูปเลขแปด...

14 มิ.ย. 2564, 02:44 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 3/5 การพันเป็นเกลียว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 3/5 การพันเป็นเกลียว...

14 มิ.ย. 2564, 02:42 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 2/5 การพันรอบบาดแผลเป็นวงกลม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 2/5 การพันรอบบาดแผลเป็นวงกลม...

14 มิ.ย. 2564, 02:37 | 0

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 1/5 การเตรียมการก่อนการพันแผล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52311 M08 การพันแผล ตอนที่ 1/5 การเตรียมการก่อนการพันแผล...

14 มิ.ย. 2564, 02:35 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง...

5 มิ.ย. 2564, 05:21 | 0

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 6) การผลิตและการเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและ การปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 6) การผลิตและการเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมื...

2 มิ.ย. 2564, 15:35 | 218

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 15) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 15) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปก...

2 มิ.ย. 2564, 15:20 | 209

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 14) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 14) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการสร้างเครือข...

2 มิ.ย. 2564, 15:12 | 173

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 13) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การตลาดแบบบูรณาการทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 10 (หน่วยที่ 13) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การตลาดแบบบูรณ...

2 มิ.ย. 2564, 14:57 | 251

17708 โมดูล 9 (หน่วยที่ 12) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์พื่อสร้างสันติสุข ลดความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองท้องถ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 9 (หน่วยที่ 12) การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์พื่อสร้างสันติสุข...

2 มิ.ย. 2564, 14:45 | 189

17708 โมดูล 8 (หน่วยที่ 10) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองและสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 8 (หน่วยที่ 10) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการ...

2 มิ.ย. 2564, 14:35 | 167

17708 โมดูล 7 (หน่วยที่ 9) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 7 (หน่วยที่ 9) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรทางการเมืองและก...

2 มิ.ย. 2564, 10:46 | 214

17708 โมดูล 6 (หน่วยที่ 8) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการรณรงค์หาเสียง การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 6 (หน่วยที่ 8) การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการรณรงค์หาเสีย...

2 มิ.ย. 2564, 10:36 | 177

17708 หน่วยที่ 5 การจัดการนวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 หน่วยที่ 5 การจัดการนวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและกา...

2 มิ.ย. 2564, 10:28 | 186

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 4) การออกแบบสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 4 (หน่วยที่ 4) การออกแบบสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น...

2 มิ.ย. 2564, 10:23 | 194

17708 โมดูล 3 (หน่วยที่ 3) การวิเคราะห์ผู้รับสารบริบท และผู้ส่งสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 3 (หน่วยที่ 3) การวิเคราะห์ผู้รับสารบริบท และผู้ส่งสารทางการเมื...

1 มิ.ย. 2564, 15:59 | 179

17708 โมดูล 1 (หน่วยที่ 1) แนวคิดและหลักการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 โมดูล 1 (หน่วยที่ 1) แนวคิดและหลักการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเม...

1 มิ.ย. 2564, 15:48 | 171

17708 หน่วยที่ 2 การสร้างและการพัฒนา นวัตกรรมการสื่อสาร ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17708 หน่วยที่ 2 การสร้างและการพัฒนา นวัตกรรมการสื่อสาร ทางการเมืองและการปก...

1 มิ.ย. 2564, 15:35 | 176

13736 Module 08 (หน่วยที่ 11) หลักการทำงานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13736 Module 08 (หน่วยที่ 11) หลักการทำงานพื้นฐานและการวิเคราะห์บิกดาตา...

21 พ.ค. 2564, 07:40 | 217

51708 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51708 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2564, 13:11 | 1

32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์...

14 พ.ค. 2564, 12:45 | 58

2565